כל סוגי ההדברה

ריסוס נמלים

אתרים מומלצים :


cockroach-70295_1280
חומרי הדברת נמלים הם באופן מסורתי רעלים ,עובדה בעייתית שכן הרעלים פוגעים גם ביצורים שאותם אין כוונה להדביר, והאדם בראשם, וגם כיוון שהרעלים מתפרקים באיטיות, אם בכלל, ונשארים על פני הקרקע למשך שנים ארוכות. בעשורים האחרונים התפתחו שיטות הדברת נמלים המבוססות על חומרים ידידותיים יותר או על שיטות ביולוגיות מתוחכמות, כגון שחרור בעלי חיים מסוימים בגידולים אשר יאכלו את המזיקים, שיטות אלה מכונות הדברה ביולוגית.

המשרד לאיכות הסביבה, המפקח על הדברת החרקים, מכוון את הרשויות המבצעות אתה הדברה לפעול בדרך ההדברה המשולבת ולהגיע ליעילות מרבית בהדברה תוך פגיעה מינימלית בבריאות הציבור, באיכות הסביבה ובערכי נוף וטבעו במינימום הוצאות. מדיניות המשרד לאיכות הסביבה בנושא הלחימה במזיקים דוגלת בשימוש באמצעים אקולוגיים על חשבון השימוש המקובל בחומרי הדברה כימיים, העלולים לגרום לנזק סביבתי ובריאותי.על מנת לבצע ריסוס נגד נמלים בדרך הטובה ביותר יש לבצע פעילויות הדברה ע"י תכשירים מיוחדים המיועדים במיוחד להשמדת המזיקים כמו בזלת למשל, הכולל הדברת נמלת האש הקטנה.

בזלת הינו פיתיון אטרקטיבי לנמלת האש ונמלים אחרות, הנמלים לוקחות את הפיתיון לתוך הקן ומאכילות את אוכלוסיית הקן והמלכה. התכשיר מונע את התחדשות הקן ומכיל קוטל חרקים בעל פעילות איטית. עוד דרך מצוינת לבצע ריסוס נגד נמלים היא להשתמש בתכשיר שנקרא טופ ג'ל, פיתיון להדברת נמלים היעיל בעל רעילות אפסית לאדם ולחי. טופ ג'ל הינו חומר ידידותי לסביבה, אין צורך לצאת מהבית ואין צורך לפנות דברים, אל ונוח לשימוש באופן עצמי על מנת להבטיח פתרון למיגור בעיית המזיקים. הדברת נמלים טבעית זוהי הדברה המבוססת על חומרים סינטטיים או צמחים, אשר רמת הרעילות שלהם נמוכה מאוד לבני האדם ולבעלי החיים וכוללת כמה וכמה שיטות לבעיית התפשטות נמלים. מתברר שנמלים שונאות מלפפונים ופרט קליפת מלפפון, לכן ניתן להשאיר רצועות של קליפות מלפפונים במקומות בהם נצפו הנמלים. עוד שיטה להדברה טבעית היא באמצעות טלק, המשבש את התקשורת בין הנמלים המתבצעת באמצעות ריח מיוחד, הנמלים יאבדו את הדרך ואת התקשורת ביניהן, יינטשו את המקום ויתפזרו.

דרך נוספת של הדברת נמלים טבעית מתבצע תבאמצעותשטיפת רצפת הבית באמצעות ערבוב של כוס חומץ עם מים. ישנםסוגיםשוניםשלהדברהטבעית, ביניהם הדברה ביולוגית המשתמשת בחומרים טבעייםבלבדוללאכלשימושבזרחןוכןשיטהחדשניתשלהדברהאלקטרוניתאשרמשתמשתבמכשירבעלתדרמסויםהמרחיקאתהנמלהמהסביבהמבלילהרוגאותה.